عشقولانه http://2be1.mihanblog.com 2018-05-23T21:11:24+01:00 text/html 2013-05-25T07:10:28+01:00 2be1.mihanblog.com هومن آدمها........ http://2be1.mihanblog.com/post/252 <div class="body"><font size="4"><b> در زندگی ادمهایی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونند از بودن با انها لذت می بری ولی با هاشون به جایی نمی رسی </b></font></div> text/html 2013-05-24T09:13:46+01:00 2be1.mihanblog.com هومن رابطه دو نفره http://2be1.mihanblog.com/post/253 <div class="title"><font size="4"><b><br></b></font></div> <div class="postcenter"> <div class="body"> <font size="4"><b><font><font><font>در یک رابطه دو نفره وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند؛<br><br>حتما یکی از آنها تمام حرفای دلش را نمی گوید<br></font></font></font></b></font> </div> </div> <div class="postleft"> </div> text/html 2013-05-24T09:09:49+01:00 2be1.mihanblog.com هومن سکوت و لبخند http://2be1.mihanblog.com/post/251 <img src="http://salijoon.info/mail2/910816/elhaam%20bakhsh/8.jpg" width="403" height="403" border="0"> text/html 2013-05-24T09:07:13+01:00 2be1.mihanblog.com هومن عشــــــــق http://2be1.mihanblog.com/post/250 <div class="body"> <font size="4"><b><span style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><br style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">عشــــ ــــق یعنــی :</span><br style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">اختیــار بـ ـــدی که نابــودت کنــند ،</span><br style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">ولــی …</span><br style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">” اعتمــــ ــــاد ” کنی که ,</span><br style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);">این کـار را نمــی کنــند …….!</span></b></font> </div> <div class="postcenter"> </div> <div class="postleft"> </div> text/html 2013-05-24T09:05:51+01:00 2be1.mihanblog.com هومن ..... http://2be1.mihanblog.com/post/249 <p style="text-align: center; "><font size="3">فاحشه کسی هست که در زندگی اش از همخوابی با بزغاله</font></p><p style="text-align: center; "><font size="3">نگذشته است، اما قصد دارد با دختر باکره ازدواج کند !</font></p><p style="text-align: center; "><font size="3"><font face="Tahoma">صادق هدایت</font></font></p> text/html 2013-05-24T09:03:52+01:00 2be1.mihanblog.com هومن مرد یعنی ................... http://2be1.mihanblog.com/post/248 <div class="postright">&nbsp; مرد یعنی کار و کار و کار و کار *&nbsp; یکسره در شیفت های بیشمار<br></div><div class="postcenter"><div class="body"><p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: x-large;">مثل یک چیزی میان منگنه * روز و شب از هر طرف تحت فشار<br>مرد موجی است هی در حال دو * جان بر آرد تا برآرد انتظار<br>او خودش همواره در تولید پول * لیک فرزند و عیالش پول خوار<br>با چه عشقی دائما در چرخشند * گرد شهد جیب او زنبور وار<br>چون که آخر شب به منزل می رسد * خسته اما با لبانی خنده بار<br>جای چای و یک خدا قوت به او * می شود صد لیست در پیشش قطار<br>از کتاب و دفتر و خودکار ، تا * اسفناج و پرتقال و زهرمار<br>آن یکی می خواهد از او شهریه * این یکی هم کفش و کیفی مارک دار<br>هر چه می گوید که جیبم خالی است * هر چه می گوید ندارم ، ای هوار<br>نعره می آید : "به ما مربوط نیست * ما مگر گفتیم ماها را بیار"<br>مرد یعنی آن که با پول و پله * می شود در خانه ، صاحب اعتبار<br>مرد یعنی سکته ، یعنی سی سی یو * ختم مطلب ، مرد یعنی جان نثار<br>خلقتش اصلا به این خاطر بود * تا درآرد روزگار از وی دمار</span></span></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: x-large;"></span></span> </div> </div> <div class="postleft"> </div> text/html 2013-05-24T08:24:40+01:00 2be1.mihanblog.com هومن دل http://2be1.mihanblog.com/post/247 <div class="body"><font size="4"> دلـــ هـــایــ پــــــاکــــ خــطــا نــمــی کــنـنـد ســــادگـــی مــــی کـنـنـد و امـــروز ســـادگـی پــاکــ تـــریــن خــطــای دنــیــاست </font></div> text/html 2013-05-03T08:11:34+01:00 2be1.mihanblog.com هومن جای خالیت را.............. http://2be1.mihanblog.com/post/246 <b><font size="3"> جای خالیت را آنقدر با چشمانم آب میدهم که باز کنارم سبز شوی . . . </font></b> text/html 2013-05-03T08:05:30+01:00 2be1.mihanblog.com هومن هـــــــر نفـــس ، http://2be1.mihanblog.com/post/245 <div class="body"> <p align="center"><font size="4"><b><font style="font-size: 9pt;" color="#ed2e36" face="Tahoma"><font color="#ed2e36"><font color="#ed2e36"><font color="#ed2e36"><font color="#00cccc">هـــــــر نفـــس ،</font></font></font></font></font></b></font></p><font size="4"><b><font style="font-size: 9pt;" color="#ed2e36" face="Tahoma"><font color="#ed2e36"><font color="#ed2e36"><font color="#ed2e36"> <p align="center"><font color="#00cccc"><font color="#ff6699">درد</font> اســـت که میکشـــم !!!<br>ای کــاش یا<font color="#ff6699"> بـــــــــــودی</font> ،<br>یـــــا اصـــلا نبودی !!!<br>ایـــــن که هســـتی<br><font color="#ff6699">و کنــــارم نیســــتی ...</font><br><font color="#ff6699">دیـــــــــوانه ام </font><font color="#00cccc">میکنــــــــــد . . . .</font></font></p></font></font></font></font></b></font> </div> text/html 2013-05-03T05:03:47+01:00 2be1.mihanblog.com هومن دلم ..... http://2be1.mihanblog.com/post/244 <div class="body"> <div align="center"><font size="4"><b><font color="#6666CC">دلم پُــــــــــر است</font><br><font color="#6666CC">پُــــــــــر پُــــــــــر </font><br><font color="#6666CC">آنقــــــدر که گاهی اضافه اش </font><br><font color="#6666CC">از چشمانم می چـــــکد</font></b></font></div> </div> text/html 2013-05-02T07:59:21+01:00 2be1.mihanblog.com هومن کامران و هومن http://2be1.mihanblog.com/post/243 <div class="body"><font size="3"><b> مادر بزرگم میگه : اولش که این کامران و هومن رو دیدم فکر میکردم زن و شوهرن ...... تو نگو خواهر برادرن !! </b></font></div> text/html 2013-05-02T07:39:56+01:00 2be1.mihanblog.com هومن فاصــــله http://2be1.mihanblog.com/post/242 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: center;"><font size="4"><b>فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــایت کنــــید</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: center;"><font size="4"><b>آدم ها یــهو می زنن روی ترمــــز</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 20px; text-align: center;"><font size="4"><b>و اون وقت شمــــا مقصـــــری !!</b></font></p> text/html 2013-05-02T07:36:15+01:00 2be1.mihanblog.com هومن قلاب http://2be1.mihanblog.com/post/241 <div class="body"> <p><b><font size="3"> خیلی سخته دلت گیرکنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواهدوفقط برای تفریح اومده ماهیگیری... </font></b></p> </div> text/html 2013-05-01T09:01:24+01:00 2be1.mihanblog.com هومن دختر http://2be1.mihanblog.com/post/240 <b><font size="3">تشخیص دختر ایرانی !: هرگز بینی هایشان عمل کرده نیست . - موهایشان خدادادی طلائی است و مادر زادی مش داره . - وقتی از کنار هم رد میشن هرگز به هم چپ چپ نگاه نمی کنند. - تمام زیور آلاتشان طلاوجواهرات اصل است. - تا قبل از ازدواج هر گز ابروهایشان را بر نمی دارند. - بدون اجازه خانواده شان هیچ جا نمیرن . - وقتی باهاشون دوست شدی هفته دوم باید بری خواستگاری . - همیشه سر به زیر هستن و به هیچ غریبه ای نگاه نمی کنند</font></b> text/html 2013-05-01T08:37:32+01:00 2be1.mihanblog.com هومن (دکتر علی شریعتی) http://2be1.mihanblog.com/post/239 <font align="center" color="#aaaaaa"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font color="#a1a1a3"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><h1 style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: rgb(0,0,102)"><font size="3" color="#00ffff" face="courier new,courier,monospace"><em>دنیا را بد ساختند! کسی را که دوست داری، دوستت ندارد! کسی که تو را دوست دارد، تو دوستش نداری! اما کسی که تو دوستش داری و او هم دوستت دارد، به رسم و آیین زندگانی به هم نمیرسید! و این رنج است! زندگی یعنی این! </em></font></span></h1><p><font align="center" color="#aaaaaa"><font style="FONT-SIZE: 12pt"><font color="#a1a1a3"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><font color="#a1a1a3"><h1 style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: rgb(0,0,102)"><font size="3" color="#00ffff" face="courier new,courier,monospace"><em>(دکتر علی شریعتی)</em></font></span></h1></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2013-04-28T15:18:21+01:00 2be1.mihanblog.com هومن ابلیس ملعون http://2be1.mihanblog.com/post/238 <font align="center" color="#3e3e3e"><font style="FONT-SIZE: 10pt"><font color="#b1b1b3"><font style="FONT-SIZE: 8pt" align="center"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#FFFFFF"><font color="#c4c4c4"><font size="-0"><font style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt"> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 15pt" face="Arial"><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="tahoma"><strong><font color="#ff3366"><font size="3">روزى ابلیس (شیطان) در گوشه مسجد الحرام ایستاده بود. حضرت رسول صلى الله علیه و آله هم سرگرم طواف خانه كعبه بودند. وقتى آن حضرت از طواف فارغ شد، دید ابلیس ضعیف و نزار و رنگ پریده ، كنارى ایستاده است ، فرمود: اى ملعون ! تو را چه مى شود كه چنین ضعیف و رنجورى ؟!<br>گفت : </font><a href="http://fazebook.blogfa.com/"><strong><font size="3" color="#ff3366">ا</font></strong></a><strong><font size="3" color="#ff3366">ز دست امت تو به جان آمده و گداخته شدم . فرمود: مگر امت من با تو چه كرده اند؟<br>گفت : یا رسول الله ! چند خصلت نیكو در ایشان است ، من هر چه تلاش ‍ مى كنم <br>این خوى را از ایشان بگریم نمى توانم . فرمود: آن خصلت ها كه تو را ناراحت <br>كرده كدام اند؟<br><br>1 هنگامیکه به هم می رسند سلام می کنند.<br>2 با هم مصافحه می کنند.<br>3 برای هر کاری که می خواهند انجام دهندان شاالله می گویند</font></strong></font></strong></font></font></font></p><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font style="FONT-SIZE: 15pt" face="Arial"><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="tahoma"><strong><font color="#ff3366"><font style="FONT-SIZE: 8pt"> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><font size="3" color="#ff3366">۴</font></strong><font style="FONT-SIZE: 15pt" face="Arial"><font style="FONT-SIZE: 8pt" size="3" color="#ff3366" face="tahoma"><strong><font size="3">از گناه استغفار می کنند.<br>5 تا نام حضرت محمد (ص) را می شنوند صلوات می فرستند.<br>6 ابتدای هرکاری بسم الله الرحمن الرحیم می گویند.<br>(منبع: انورالمجالس، ص40)<br>و آیا می دانید هنگامی که می خواهید این پیام را به دیگران ارسال کنید، شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منحرف کند؟</font>!</strong></font></font></p></font></font></strong></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2013-01-25T07:15:31+01:00 2be1.mihanblog.com هومن سه راه http://2be1.mihanblog.com/post/236 <font size="3">خداوند برای دشواریهای زندگی سه راه قرار داده است: خنده، خواب و امید.</font> text/html 2013-01-25T03:18:34+01:00 2be1.mihanblog.com هومن لکنت http://2be1.mihanblog.com/post/237 <font size="3">طرف لکنت زبون داشته.زنگ میزنه اورژانس که بیان جنازه ی همسیاشو ببرن!<br> میگه:اااالو اااوورجانس ،این ههههمسسسایمووون ممممرده!<br> یه آمبولانس میفرررررستین؟!…طرف میگه: آدرستون؟!<br> یارو تا میاد آدرسو بگه زبونش بند میاد میگه: ظظظظظ!<br> … … … طرف میگه :ظفر منظورته ؟ میگه: نننننننـــنه!<br> طرف فکر میکنه سرکاره قطع میکنه!<br> ۲هفته بعد همین اتفاق میفته بازم طرف میگه :آدرستون؟<br> باز زبونِ یارو بند میاد میگه: ظظظظ! طرف میگه ظفر؟ میگه: ننننه!<br> باز مامور اورژانس فکر میکنه سرکاره قطع میکنه!<br> ۳! ماه رد میشه،باز طرف زنگ میزنه میگه:<br> اااااووووورژانس، این هههمسایمون ممممرده محلللمون بوی گند<br> گررررررفته یه آمبولانس بببفرستیییین! طرف میگه :آدرستون؟!<br> باز زبون یارو بند میاد میگه: ظظظظ! از اونور میگن :آقا منظورت ظفره؟!<br> طرف میگه :آآآآررررره آآآآشغااااال؛ آآآآررره کککککثافت<br> ککشووووندم آورددددمش ظفرببییییا بببرش</font> text/html 2013-01-24T19:14:03+01:00 2be1.mihanblog.com هومن زیپ http://2be1.mihanblog.com/post/235 <font size="3">هیچوقت نفهمیدم آیا باید به کسی که "زیپ شلوارش بازه" بـــگم که<br><br> زیپش بازه یا نـــگم !!!</font> <font size="3"><br><br> چون بعدش این سوال پیش میاد که چرا به خشتکش زل زده بودم |: |</font> text/html 2013-01-24T19:11:28+01:00 2be1.mihanblog.com هومن رادیو http://2be1.mihanblog.com/post/234 <font size="3">یارو زنگ زده بود رادیو میگفت :<br> پیغام من به اوباما اینه که اگر روزی صد تا موشک بزنی به تهران ما یک قدم عقب نمیریم!<br> مجری پرسید: از کجا تماس میگیرید؟<br> گفت: فیروز آباد فارس!</font> text/html 2013-01-24T19:10:25+01:00 2be1.mihanblog.com هومن کیبورد http://2be1.mihanblog.com/post/233 <font size="3">دختره یادش رفته کیبوردش رو فارسی کنه، استاتوس زده :<br> lk ]rnv phgl hlv,c o,fi...fifi...]rnvhdk[h o,fi<br><br> 150 تا هم لایک خورده</font> <font size="3"><br> ... ... کامنت پسرها:<br> * خیلی زیبا گفتی مثل خودم فکر میکنی<br> * چقدر متن پر احساسی بود، تحت تاثیر قرار گرفتم<br> * من اولش مخالف این جمله بودم، اما وقتی یه خورده فکر کرد دیدم حق با توئه<br> * زیبا بود، مرسی، Share میکنم....</font> text/html 2013-01-24T18:55:08+01:00 2be1.mihanblog.com هومن من حرف بزن: http://2be1.mihanblog.com/post/232 <font size="3">خدایا با من حرف بزن::<br> مرد نجواکنان گفت :« ای خداوند و ای روح بزرگ ، با من حرف بزن .» و چکاوکی با صدای قشنگی خواند ، اما مرد نشنید .<br> و سپس دوباره فریاد زد : « با من حرف بزن » و برقی در آسمان جهید و صدای رعد در آسمان طنین افکن شد ، اما مرد باز هم نشنید .<br> مرد نگاهی به اطراف انداخت و گفت: « ای خالق توانا ، پس حداقل بگذار تا من تو را ببینم .» و ستاره ای به روشنی درخشید ، اما مرد فقط رو به آسمان فریاد زد :<br> « پروردگارا ، به من معجزه ای نشان بده » و کودکی متولد شد و زندگی تازه ای آغاز شد ، اما مرد متوجه نشد و با ناامیدی ناله کرد :« خدایا ، مرا به شکلی لمس کن و بگذار تا بدانم اینجا حضور داری .»<br> اما مرد با حرکت دست ، حتی پروانه را هم از خود دور کرد و قدم زنان رفت ....</font> text/html 2013-01-24T18:47:49+01:00 2be1.mihanblog.com هومن یادتان باشد http://2be1.mihanblog.com/post/231 <font size="3">یادتان باشد ، وقتی خورشید میدرخشد هرکسی میتواند دوستتان داشته باشد<br> در طوفان است که متوجه میشوید چه کسی واقعا به شما علاقه دارد</font> text/html 2013-01-24T18:46:08+01:00 2be1.mihanblog.com هومن خوشبختی http://2be1.mihanblog.com/post/230 <font size="3">بلند شو؛ به ایست رو به رویِ آینه<br> و تکرار کن :<br> دوستم ندارد ؟ خوب نداشته باشد !<br> دلتنگی هایم را نمی فهمد ؟ خوب نفهمد !<br> بغض هایم را شانه نیست ؟ خودم که هستم !<br> همه را می بیند الا من ؟ من که خودم را می بینم !<br> خودم و آنها که دوستم دارند .. یکی از همان ها هم <br> خدا !<br> حالا بخند . . بلندتر !<br> موهایت را شانه کن . . برایِ خودت شیرینی بی آور<br> موسیقیِ دلخواهت را بگذار پخش شود <br> بنشین کنارِ ایوانی<br> بی خیالِ سرمایِ زمستان !<br> و هرکه را دیدی در حالِ گذر<br> برایش دستی تکان بده !<br> حالا دیدی تا چه حد خوشبختی ؟<br> .<br> دوست داشتن همین لحظه هاییست<br> که هیچکس حالت را نمی فهمد<br> حتی او که<br> صاحبِ دوست داشتنت است<br> همین لحظه ایست که می فهمی<br> گاهی <br> خدا چشمک می زند و می گوید<br> دیدی باز هم<br> شتابان رفتی و راهِ مرا گم کردی ؟<br> اما من هنوز هم هستم<br> تا به همیشه<br> هستم</font> text/html 2013-01-24T18:41:44+01:00 2be1.mihanblog.com هومن چه احساسی http://2be1.mihanblog.com/post/229 <font size="3">هنوز هم حساسم روی تو<br> این دیگر چه احساسی تنفر یا عشق ؟<br> هنوز هم کار هایی را انجام میدهی که از آن متنفرم<br> کاش دوستت نداشتم<br> میخواهم فراموش شوم نه که فراموش کنم میخواهم خود فراموشی شوم<br> تو هیچ وقت عاشق نخواهی شد نمیدانی چیست<br> درد دارد دردهایی شیرین تر از تلخ ترین اشکهایم که برای تو ریختم<br> دیگر نزدیک به خود فراموشی ام<br> خدانگهدار تو هست میدانم کاش نگهداره من هم باشد<br> خدانگهدارم ...<br><br></font>